Udvikling og mobilitet

Din udvikling starter den dag, du træder ind ad døren.

Vi lægger vægt på, at medarbejderne vedligeholder og videreudvikler deres kompetencer. Vi er ambitiøse og tydelige om vores krav og forventninger til dig som medarbejder. Derfor er det også vigtigt, at du udvikler dig og er godt klædt på til at løse dine opgaver.

Intern mobilitet er en naturlig del af den strategiske medarbejderudvikling i Ankestyrelsen og giver dig brede kompetencer og viden om det samlede velfærdsområde. Samtidig bliver Ankestyrelsen bedre i stand til at skifte retning, når opgaverne kræver det.

 testemonial

Hjalte har i lidt over et år arbejdet i et af Ankestyrelsens beskæftigelseskontorer. Oprindeligt var det interessen for forvaltningsret, der fik ham til at søge – og så den samfundsmæssige betydning, som han ikke i samme grad kan finde i et advokatkontor:

 

”Når jeg afgør sager i Ankestyrelsen, handler det om at finde den rigtige afgørelse – uden skelnen til om den er mest profitabel for et firma. For mig er det rigtig jura. Og så trækker det også, at jeg har mulighed for at stifte bekendtskab med flere forskellige fagområder i andre kontorer - eller måske blive rettergangsfuldmægtig.”

Mobilitetsordning

Som jurist med få års erhvervserfaring bliver du omfattet af Ankestyrelsens mobilitetsordning for fuldmægtige. Du starter i et kontor inden for et af vores seks områder:

 • Arbejdsskade
 • Social
 • Beskæftigelse
 • Børn
 • Nævnsbetjening
 • Kommunalt tilsyn.

Her får du straks lov til at bruge dine juridiske færdigheder og vil udvikle dine kompetencer inden for konkret sagsbehandling.

Efter cirka to år skifter du så til et andet område og efter endnu to år til et tredje område. På den måde får du stærke sagsbehandlerkompetencer og en bred viden om velfærdsområdet.

Hvis du har stor erfaring fra andre ansættelser, taler vi om, hvor i forløbet, du skal starte.

Med tiden vil du også kunne få mulighed for at prøve kræfter med andre opgaver end konkret sagsbehandling, for eksempel:

 • undervise - blandt andet på vores kurser for sagsbehandlere i førsteinstanserne
 • deltage i taskforces på børne- og handicapområdet
 • lave praksisundersøgelser
 • vejlede vores førsteinstanser
 • møde i retssager på børne-, sygedagpenge- og arbejdsskadeområdet
 • være mødeleder på ankemøder
 • deltage i kontorets koordinering og driftsstyring
 • være oplærer og mentor
 • blive konsulent med særlige ansvarsområder.
Sidst opdateret 06.02.2019