Artikel:Kort nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 maj 2014

Kort nyt fra Ankestyrelsen er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 maj 2014.

Kort nyt er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, maj 2014.

Ny formand for Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnet har fået ny formand efter at landsdommer Anne Thalbitzers beskikkelsesperiode udløb.

Nævnets nye formand er landsdommer Thomas Lohse, som er udnævnt som formand for nævnet pr. 1. april 2014. Thomas Lohse er juridisk kandidat fra Københavns Universitet i 1992.

Kort cv

Samme år blev han ansat som fuldmægtig i Undervisningsministeriets Byggedirektorat og senere samme år i Direktoratet for udlændinge. Fra 1995 har han været ansat ved domstolene ved en række byretsembeder på Sjælland. I 2005-2006 blev han konstitueret dommer i Københavns Byret og fra 2007-2011 dommer ved Retten i Glostrup. Fra februar 2011 har han været landsdommer i Østre Landsret.

Adoptionsnævnet består af en formand, der skal være landsdommer eller højesteretsdommer, og af ni andre medlemmer, heraf fire medlemmer med lægelig sagkundskab (pædiatri, intern medicin, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri). De fem øvrige medlemmer tæller en psykolog, en socialrådgiver, to lægmedlemmer samt en jurist fra Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen.

Medlemmerne og stedfortrædere beskikkes af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold for indtil fire år ad gangen. Et medlem kan i alt være beskikket i otte år. Det samme gælder for en stedfortræder.

Læs mere om Adoptionsnævnet og dets opgaver.

Ankestyrelsen får nyt domicil i København

Ankestyrelsen har i dag tre adresser. To i København på henholdsvis Borups Allé og i Amaliegade samt en i Aalborg på Nytorv. 

Særligt i Amaliegade er pladsen blevet for trang, og det er behov for at samle alle medarbejdere i København under ét tag. Derfor vil Ankestyrelsen København fra mandag den 21. juli 2014 være samlet på én fælles adresse i Teglholmsgade 3, 2450 København V.
Ankestyrelsen Aalborg vil fortsat være at finde på Nytorv i Aalborg.

I næste nummer af Nyt fra Ankestyrelsen vil vi informere nærmere om vores nye kontaktoplysninger, ligesom vi vil informere via ast.dk.

Sidst opdateret 14.11.2016