Artikel:Kort nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 april 2014

Kort nyt fra Ankestyrelsen er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 april 2014.

Tre temadage om kriminalitetstruede unge

Ankestyrelsen afholder i maj 2014 tre temadage i samarbejde med Socialstyrelsen og VISO om kriminalitetstruede unge – status, erfaring og indsats.

På temadagene vil resultaterne af Ankestyrelsens rapporter om kommunernes indsats på området for unge kriminelle blive præsenteret. Socialstyrelsen og VISO vil orientere om deres initiativer på det kriminalpræventive område. SFI vil fortælle om deres projekt om risikovurdering, og endelig vil en kommune fortælle om sine erfaringer.

Temadagene er tilrettelagt for kommunale sagsbehandlere, faglige ledere og beslutningstagere, og deltagelse er gratis.

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2014.

Sidst opdateret 14.11.2016