Gå til indhold

Nyheder 2021

Ny undersøgelse: Årsager til fravær fra danskuddannelse

17.06.2020

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at fraværet til danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte har været stigende siden 2014.

Ankestyrelsen er nu fuld åben

17.06.2020

I dag genåbner Ankestyrelsen i København. Det sker som led i 3. fase af genåbningen af Danmark.

Ankestyrelsen lancerer nye nyhedsbreve

15.06.2020

Vi udvider paletten af nyhedsbreve og lancerer den 1. juli fire nye nyhedsbreve.

Psykolognævnets årsberetning 2019

12.06.2020

Årsberetningen 2019 for Psykolognævnet er netop offentliggjort.

Nyhedsbrev august 2020

14.08.2020

Denne gang er der 12 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Ankestyrelsen har bedt Silkeborg Kommune redegøre for kommunens behandling af borgernes sager i forbindelse med ændring af kvalitetsstandard for rengøring

04.06.2020

Ankestyrelsen har behandlet flere sager om klager over Silkeborg Kommunes afgørelser om nedsættelse af praktisk hjælp i form af rengøring efter § 83 i lov om social service.

Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg 2019

29.05.2020

Vi har netop udgivet den sjette årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg.

Nyhedsbrev maj 2020

28.05.2020

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli 2020

Ligebehandlingsnævnet | 28.08.2020

Ligebehandlingsnævnet har i juli afgjort 4 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Lærerig proces i samarbejde med Ankestyrelsen

08.06.2020

Flere korrekte afgørelser, kompetenceudvikling og brugbare tjeklister er nogle af de vigtigste resultater efter Ankestyrelsens læringsforløb i Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune.

Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager

17.11.2020

På baggrund af en redegørelse fra Folketingets Ombudsmand ændrer Ankestyrelsen praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager og genoptager derfor ca. 40 sager.

Søg om et Task Force-forløb om udsatte børn og unge

10.11.2020

Kommuner kan søge om et forløb med Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge. Ansøgningsfristen er den 1. december 2020.

Se den udvidede statistik om serviceloven 2019

13.07.2020

Siden 1. april 2018 har Ankestyrelsen udvidet sin registrering af klagesager inden for serviceloven. På baggrund af de udvidede registreringer offentliggør vi nu statistikken for det første fulde år, 2019.

Mistanke om ulovlige forhold i adoptioner fra Chile

14.09.2020

Ankestyrelsen er i gang med en afdækning af adoptionsformidlingen fra Chile. Det sker bl.a., fordi det chilenske parlament har offentliggjort en udredning, som konkluderer, at der fra 1950’erne og frem til 2000’erne er foregået ulovlig overdragelse af børn i Chile.

Telefonerne er lukket fredag den 11. september

09.09.2020

Grundet en større teknisk opgradering af vores elektroniske sagssystem er telefonerne lukket på fredag den 11. september. Vi træffes igen mandag den 14. september kl. 9:00.

Mulighed for at genoptage sager, hvis mistet efterlønspræmie skyldes en arbejdsskade

20.03.2020

Ankestyrelsen har netop offentliggjort principmeddelelse 2-20. Den drejer sig om muligheden for at få erstatning, hvis det skyldes en arbejdsskade, at man ikke har haft mulighed for at optjene efterlønspræmie i det omfang, man ville have gjort, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Ankestyrelsen afgør fortsat børnesager – men tager nye metoder i brug

20.03.2020

Vi holder fortsat møder og afgør klagesager om tvangsmæssige foranstaltninger for børn og unge. Forældre og børn og unge, som er parter i sagerne, har stadig ret til at udtale sig, inden Ankestyrelsen træffer afgørelse.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2020

Ligebehandlingsnævnet | 25.03.2020

Ligebehandlingsnævnet har i februar afgjort 8 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2017

Ligebehandlingsnævnet | 14.08.2017

Ligebehandlingsnævnet har i maj 2017 afgjort 20 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingnævnet december og november 2016

Ligebehandlingsnævnet | 01.03.2017

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i november og december.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingnævnet november 2016

Ligebehandlingsnævnet | 16.02.2017

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev november 2016 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i august, september og oktober.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april, maj og juni 2016

Ligebehandlingsnævnet | 08.11.2016

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev fra november 2016 kan du læse om de sager, som nævnet afgjorde i april, maj og juni.

Database med nyt design

Ligebehandlingsnævnet | 22.06.2016

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2015

27.05.2015

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev maj 2015 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i april.

Nyhedsbrev for Ligebehandlingsnævnet for november og december

Ligebehandlingsnævnet | 01.03.2017

Ligebehandlingsnævnet har i november og december afgjort 62 sager.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2016

Ligebehandlingsnævnet | 01.03.2017

Ligebehandlingsnævnet traf i december afgørelse i 24 sager.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2016

Ligebehandlingsnævnet | 01.03.2017

I november traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse i 38 sager.

Nyhedsbrev for Ligebehandlingsnævnet for august, september og oktober 2016

02.11.2016

Ligebehandlingsnævnet har i august, september og oktober afgjort følgende sager. Fremover vil vi tilstræbe, at nyhedsbrevene med nævnets afgørelser kommer én gang om måneden.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2016

02.11.2016

Ligebehandlingsnævnet har i oktober truffet afgørelse i 14 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingnævnet september 2016

Ligebehandlingsnævnet | 20.12.2016

Ligebehandlingsnævnet har i september truffet afgørelse i 21 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Sidst opdateret 17.06.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring