Psykolognævnets behandling af konkrete henvendelser

Psykolognævnet er en tilsynsmyndighed og ikke en klageinstans.

Psykolognævnet beslutter derfor selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag på baggrund af en konkret henvendelse om en autoriseret psykolog.

Psykolognævnets behandling af konkrete henvendelser foregår skriftligt ved, at vi beder den autoriserede psykolog om at udtale sig om sit virke i sagen. 

Når vi modtager psykologens udtalelse, og vi vurderer, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, afgør vi sagen.

Sidst opdateret 30.11.2017