Psykolognævnets behandling af konkrete henvendelser

Psykolognævnet er en tilsynsmyndighed og ikke en klageinstans.

Psykolognævnet beslutter derfor selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag på baggrund af en konkret henvendelse om en autoriseret psykolog.

Psykolognævnets behandling af konkrete henvendelser foregår skriftligt ved, at vi beder den autoriserede psykolog om at udtale sig om sit virke i sagen. 

Når vi modtager psykologens udtalelse, og vi vurderer, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, afgør vi sagen.

Sådan henvender du dig til Psykolognævnet

Henvendelsen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at Psykolognævnet kan identificere den autoriserede psykolog og det arbejde, som den pågældende har udført.

Hvis det arbejde, du henvender dig om, har omfattet en erklæring eller anden form for skriftligt arbejde, bør du sende det med, hvis det er muligt.

Læs om mulighederne for at skrive til os

Sidst opdateret 15.05.2017