Psykolognævnets behandling af tilsynssager

Partshøring 
Behandling af klager i Psykolognævnet foregår skriftligt. Sagsbehandlingen foregår gennem partshøring, jf. forvaltningslovens §§ 19-21 vedrørende "Partshøring". Dvs. begge parter modtager kopi af al korrespondance og anden dokumentation i sagen med henblik på at afgive bemærkninger hertil. Kun den, der selv er part i sagen eller er partsrepræsentant ved fuldmagt, vil dog blive partshørt i sagen.

Møde og afgørelse 
Når sagen er blevet tilstrækkeligt oplyst og partshøringen er afsluttet, bliver klager og psykologen orienteret om, hvornår sagen forventes at blive behandlet af Psykolognævnet på et af nævnets fire årlige møder. Klager og psykologen modtager efterfølgende nævnets afgørelse. Såfremt opdragsgiver er en offentlig forvaltningsmyndighed, f.eks. kommune eller statsforvaltning, bliver myndigheden orienteret om Psykolognævnets afgørelse.

Sagsbehandlingstid 
Nævnets sagsbehandlingstid er i øjeblikket mellem 9-12 måneder.

Aktindsigt 
Begge parter i en klagesag har som hovedregel adgang til de materialer, der findes på sagen, jf. forvaltningslovens §§ 9-18 vedrørende "Partens aktindsigt".

Forvaltningsloven

Sidst opdateret 01.10.2015