Psykolognævnets udtalelser og afgørelser

Psykolognævnet har som tilsynsmyndighed behandlet en række sager om autoriserede psykologers faglige virke.

Nævnets beretninger, senest for perioden 2010-2013, indeholder eksempler på konkrete afgørelser, hvor nævnet mere principielt har taget stilling til den kritik, som de autoriserede psykologer er blevet mødt med i forbindelse med deres virksomhed.

Se nærmere om Psykolognævnets udtalelser og afgørelser i kap. 8 i Psykolognævnets seneste beretning.

Psykolognævnets beretning

Sidst opdateret 08.12.2017