Klager over sundhedsfaglig virksomhed

En klage over en autoriseret og en ikke autoriseret psykologs faglige virke inden for sundhedsvæsenet indbringes for Patientombuddet med henblik på behandling i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 

Det afgørende for, om der er tale om fagligt virke inden for sundhedsvæsenet er psykologens arbejdsopgaver og ikke psykologens ansættelsesforhold.

Der er tale om virksomhed inden for sundhedsvæsenet ved undersøgelse og behandling af psykisk lidelse, samt rådgivning af mennesker, der uden at være syge befinder sig i en krisesituation eller på anden måde har personlige vanskeligheder. Denne virksomhed kan således udføres f.eks. på et hospital eller i privat praksis.

I sager, hvor Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har truffet afgørelse om en autoriseret psykologs virke, har Psykolognævnet, som tilsynsynsmyndighed for alle autoriserede psykologer, mulighed for at vurdere, om der eventuelt vil være grundlag for at rejse en sag om fratagelse af den pågældendes autorisation.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg
Tlf.: 72 28 66 00, E-mail: stps@stps.dk 
www.stps.dk

Sidst opdateret 08.12.2017