Gør os opmærksom på en psykolog

Hvis du mener, at en autoriseret psykolog ikke har udvist omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed i sit arbejde som autoriseret psykolog, kan du gøre Psykolognævnet opmærksom på det ved at skrive til os.

Der er ikke tale om en klageadgang, men en adgang til at give Psykolognævnet kendskab til sager, hvor der eventuelt er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Hvad skal henvendelsen indeholde?

Din henvendelse skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan identificere den autoriserede psykolog og det arbejde, som den pågældende har udført.

Vi skal desuden kunne identificere dig, så vi kan sende en bekræftelse på din henvendelse.

Hvis det arbejde, du henvender dig om, har omfattet en erklæring eller anden form for skriftligt arbejde, bør du sende det med, hvis det er muligt.

Kontakt os

Sidst opdateret 29.11.2017