Gå til indhold

Rammerne for gennemgangen

Der er som udgangspunkt ingen krav til rammerne for gennemgangen.

I de tilfælde, hvor den autoriserede psykolog har udarbejdet undersøgelse efter anmodning fra en offentlig myndighed, bør psykologen ikke udlevere en kopi af erklæringen til undersøgte efter gennemgangen, da erklæringen tilhører opdragsgiver.

Tilstedeværelse af bisiddere og andre udenforstående

Som udgangspunkt er det kun den eller de undersøgte og den autoriserede psykolog, der må være til stede under gennemgangen af erklæringen.

Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt med andres deltagelse, f.eks. en tolk.

Der kan også i nogle tilfælde være et ønske fra undersøgte om at have en bisidder med under gennemgangen af erklæringen.

Det er den autoriserede psykolog, der beslutter, om et ønske herom kan imødekommes, da det er psykologloven og ikke forvaltningsloven, der gælder under selve undersøgelsen.

Det fremgår bl.a. af Børne- og Socialministeriets vejledning om børnesagkyndige undersøgelser, pkt. 5 om undersøgelsesfasenat forvaltningslovens § 8 om retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre ikke gælder børnesagkyndige undersøgelser.

Det betyder, at undersøgte ikke har krav på at få en bisidder med under gennemgangen af erklæringen.

Der kan være situationer, hvor den undersøgte efter den autoriserede psykologs opfattelse har behov for en bisidder. Hvis dette iværksættes efter aftale med den undersøgte, skal det fremgå af erklæringen.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring