Gennemgang af en erklæring med undersøgte

En erklæring om en undersøgelse skal som altovervejende hovedregel gennemgås med undersøgte, inden erklæringen sendes til opdragsgiver.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring