Gå til indhold

Klager over afslag på aktindsigt

Klager over afslag på aktindsigt

Afslag på en anmodning om aktindsigt vedrørende en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet kan påklages til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Uden for sundhedsvæsenet kan et afslag på en anmodning om aktindsigt påklages til den myndighed, som er klageinstans i forhold til den autoriserede psykologs virksomhedsområde i øvrigt i den sag, begæringen om aktindsigt vedrører.

Det betyder, at en klage over psykologens afslag på aktindsigt uden for sundhedsvæsenet skal sendes til opdragsgiver. 

Det fremgår af psykologlovens § 14, stk. 5.

Psykolognævnets behandling af henvendelser om afslag på aktindsigt

Hvis Psykolognævnet modtager en henvendelse om, at en autoriseret psykolog har givet afslag på aktindsigt, vil nævnet i første omgang henvise den pågældende til at benytte klageadgangen, som ovenfor anført.

Hvis henvendelsen modtages efter, at en eventuel klageadgang er benyttet, vil Psykolognævnet konkret vurdere, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Til brug for denne vurdering vil nævnet typisk bede den autoriserede psykolog om at udtale sig om baggrunden for, at psykologen har givet afslag på fuld eller delvis aktindsigt.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring