Journalføring- og opbevaring - § 14

Ifølge psykologloven har autoriserede psykologer pligt til at føre og opbevare journaler om deres faglige virksomhed.

Det fremgår af psykologlovens § 14, stk. 1 og 2.

Indholdet af pligten til at føre og opbevare journal er nærmere uddybet i bekendtgørelsen om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Du finder bekendtgørelse nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser her.

Efter Psykolognævnets praksis kan tilsidesættelse af pligten til at føre og opbevare journal give grundlag for at udtale kritik for manglende omhu og samvittighedsfuldhed. Kritikken gives dermed efter psykologlovens § 12 med henvisning til samme lovs § 14, stk. 1, om journalføring eller stk. 2 om opbevaring.

Med ophævelsen af den tidligere bekendtgørelse herom (nr. 813 af 12. september 1994), er Psykolognævnets vejledning fra september 1995, der tog udgangspunkt heri, også ophævet. Nærværende vejledende retningslinjer erstatter vejledningen fra september 1995.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 07/12 2018

Sidst opdateret 07/12 2018

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk