Gå til indhold

Hvem ejer journalen?

Det afhænger af den autoriserede psykologs ansættelsesforhold.

Offentligt ansat

Er den autoriserede psykolog ansat ved en offentlig myndighed, herunder en selvejende institution eller lignende, der drives for offentlige midler, tilhører journalen ansættelsesstedet, da psykologen er underlagt de gældende journalføringsregler for ansættelsesstedet og fører sin journal i myndighedens eller institutionens journalsystem.

Selvstændig eller privat ansat

Er den autoriserede psykolog selvstændig eller privat ansat, tilhører journalen psykologen selv.

En psykolog, der uden at være ansat det pågældende sted udfører en opgave for Statsforvaltningen, en kommune, en domstol eller anden offentlig myndighed, betragtes ikke som værende ansat det pågældende sted. Psykologens journal om undersøgelsesopgaven tilhører derfor psykologen selv.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring