Gå til indhold

Aktindsigt

Autoriserede psykologer har pligt til efter anmodning at udlevere en kopi af journalen til den klient eller undersøgte, som journalen vedrører.

Det gælder uanset, om den autoriserede psykolog er offentligt ansat eller privatpraktiserende.

Det fremgår af psykologlovens § 14, stk. 3.

For offentligt ansatte autoriserede psykologer gælder desuden forvaltningslovens og offentlighedslovens regler om aktindsigt.

Du finder forvaltningslovens kapitel 4 om parters ret til aktindsigt her.

Du finder offentlighedslovens kapitel 2 om andre personers ret til aktindsigt her. 

Med journalen menes som udgangspunkt alt, hvad der er journaliseret om klienten eller om undersøgte. Det vil sige også råmateriale i form af svar på tests og lignende.

Selve testen, dvs. de konkrete spørgsmål, billeder m.v., som testen indeholder, er ikke omfattet af retten til aktindsigt, da de pågældende dokumenter er beskyttet af de ophavsretlige regler.

Begrænsning i retten til aktindsigt

Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, vedkommendes interesse i at få aktindsigt bør vige for afgørende hensyn til vedkommende selv eller til andre private interesser.

Hvis den autoriserede psykolog vurderer, at der som følge heraf ikke kan gives aktindsigt i en journal eller i dele af en journal, skal psykologen begrunde afslaget på aktindsigt over for den person, der har bedt om aktindsigt. Hvis der er klageadgang, skal psykologen desuden vejlede herom.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring