Pligt til at videregive oplysninger

Hvis en psykolog har pligt til at videregive oplysninger eller til at handle i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv, er der ikke tale om et brud på tavshedspligten.

Hvornår kan der være tale om berettiget videregivelse af oplysninger?

Det kan f.eks. være:

Sidst opdateret 11.09.2019