Gå til indhold

Reglerne om tavshedspligt og vidneudelukkelse

Efter psykologloven er alle psykologer omfattet af straffelovens regler om tavshedspligt, uanset om de har autorisation og uafhængigt af, om de arbejder for en offentlig myndighed.

Dermed er alle psykologer også omfattet af den almindelige vidneudelukkelsesregel. Efter vidneudelukkelsesreglen kan retten bestemme, at et vidne ikke skal afgive forklaring om forhold, som vidnet har tavshedspligt om, og hvis hemmeligholdelse har væsentlig betydning.

Særligt for offentligt ansatte psykologer

Offentligt ansatte psykologer er desuden omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt og videregivelse af personoplysninger og er på lige fod med andre offentligt ansatte omfattet af den særlige vidneudelukkelsesregel. Efter den særlige vidneudelukkelsesregel må sådanne personer ikke uden samtykke fra vedkommende myndighed afkræves vidneforklaring om forhold, som de af hensyn til det offentliges interesse har tavshedspligt om.

Særligt for psykologer, der arbejder inden for sundhedsvæsenet

Psykologer, der virker inden for sundhedsvæsenet, er også omfattet af kapitel 9 i sundhedsloven om tavshedspligt og videregivelse og indhentelse af helbredsoplysninger m.v.

Links til de ovenfor nævnte lovregler:

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring