Generelt om autoriserede psykologers professionelle rolle

Autoriserede psykologer skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres virke som autoriserede psykologer.

Hvad vil det sige at udvise omhu og samvittighedsfuldhed?

Det betyder, at en autoriseret psykolog ved udførelsen af sit virke som autoriseret psykolog generelt skal optræde professionelt, afbalanceret og respektfuld.

§ 12 omhandler kravene til udførelsen af opgaverne som undersøger, behandler og supervisor.

Det, der kan henføres til den autoriserede psykologs virke, er f.eks.:

Listen er ikke udtømmende.  

Pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed er udtryk for en retlig standard.

Det fremgår af bemærkningerne til § 12 i L 23 Forslag til lov om psykologer m.v. (Samling 1992-1993).

Det betyder, at forståelsen af, hvad der er omhu og samvittighedsfuldhed kan undergå ændringer i takt med dels udviklingen inden for det pågældende fagområde dels med den almindelige samfundsudvikling. Det indebærer, at den autoriserede psykolog er forpligtet til at holde sig orienteret om gældende og ændrede regler inden for sit arbejdsområde.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 12/12 2017

Sidst opdateret 12/12 2017

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk