Gå til indhold

Behandling og sundhedsfaglig virksomhed

Den autoriserede psykologs virke i forbindelse med behandling er udover selve behandlingen også de mere konkrete pligter, der knytter sig til behandlingen, som f.eks. information, indhentelse af samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger.

I sager om behandling suppleres Psykolognævnet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der behandler klager over konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet.

Psykolognævnet vil afvente en afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og herefter vurdere, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag på baggrund af afgørelsen.

Læs mere om autoriserede psykologers virke inden for sundhedsvæsenet her.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring