Psykolognævnets tilsyn

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virksomhed.

Psykolognævnet er en tilsynsmyndighed – ikke en klageinstans.

Som led i tilsynet kan Psykolognævnet optage sager til behandling, hvis vi får en konkret henvendelse om en autoriseret psykologs faglige virksomhed.

Psykolognævnet kan også af egen drift optage sager til behandling.

Psykolognævnet vurderer, om en autoriseret psykolog har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed.

Læs mere i Psykolognævnets beretninger

Sagsbehandlingstid 

Psykolognævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid er i øjeblikket på cirka otte måneder regnet fra dagen, hvor vi modtog henvendelsen. 

Sidst opdateret 15.05.2017