Psykologens videregivelse af oplysninger

Se bestemmelser i retssikkerhedsloven vedrørende sagens oplysninger i kapitel 3a (§§ 10-11.c) nedenfor samt lov om behandling af personoplysninger (persondataloven).

Se også Socialministeriets uddybende beskrivelse af 4. november 2003.

Sidst opdateret 24.05.2016