Titlen "psykolog" er en beskyttet titel

I henhold til § 21, stk. 1 i lov om psykologer m.v. har man kun ret til at betegne sig som psykolog, hvis man har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen ved et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution.

Det bemærkes, at kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi (cand.pæd. i pædagogisk psykologi) fra Danmarks Pædagogiske Universitet ikke er en psykologuddannelse og ikke giver adgang til autorisation.

Uberettiget anvendelse af betegnelsen "psykolog" straffes med bøde, jf. § 23, stk. 1 i lov om psykologer m.v.

Enhver som bliver bekendt med overtrædelse af §  21, stk. 1 i lov om psykologer m.v. kan derfor anmelde det pågældende forhold til politiet.

Titlen "autoriseret psykolog" er ligeledes en beskyttet titel, jf. § 1 i lov om psykologer m.v. Uberettiget anvendelse af betegnelsen "autoriseret psykolog" straffes ligeledes med bøde, jf. § 23, stk. 1 i lov om psykologer m.v.

Sidst opdateret 01.10.2015