Markedsføring af psykologydelser

Lov om markedsføring af sundhedsydelser, lov nr. 326 af 6. maj 2003 med senere ændringer, regulerer indholdet af den markedsføring, som psykologer foretager for egne ydelser inden for sundhedsområdet.

Annoncering af sundhedsmæssig virksomhed, som udføres af såvel autoriserede som ikke-autoriserede psykologer, er omfattet af loven.

I henhold til lovens § 2 må markedsføring af sundhedsydelser ikke være urigtig, vildledende eller urimeligt mangelfuld. Markedsføring må ikke være utilbørlig over for andre, herunder andre sundhedspersoner eller forbrugere.

Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

I henhold til lovens § 3, stk. 6 fører Psykolognævnet tilsyn med, at samtlige psykologer overholder de regler, som loven om markedsføring af sundhedsydelser fastsætter.

Psykolognævnet har udarbejdet en beskrivelse vedrørende markedsføringsloven og psykologer, jf. nedenfor, men har ikke udarbejdet nærmere retningslinier for psykologers markedsføring af ydelser indenfor sundhedsområdet.

For nærmere orientering henvises til Sundhedsstyrelsens oplysninger til øvrige sundhedspersoner, herunder Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse og vejledning om markedsføring af sundhedsydelser:

Medieansvarsloven

Se også medieansvarslovens § 27 om indrykning af annoncer samt straffelovens § 23 om medvirken:

Læs Psykolognævnets bemærkninger til markedsføringsloven

Sidst opdateret 01.10.2015