Privat praksis/følordning

Jeg har været ansat i følordning, men har ikke mulighed for at dokumentere forløbet, da min arbejdsgiver ikke vil underskrive blanketten. Kan jeg bruge forløbet alligevel til autorisation?

Ansættelse i følordning kan medregnes til autorisation, men forløbet skal kunne dokumenteres for at det kan medregnes til autorisation.
Psykolognævnet har ikke mulighed for at gå ind i sager, hvor der er opstået uoverensstemmelser mellem en ansat og arbejdsgiveren om ansættelsesforløbet og dokumentationen herfor.

Hvordan dokumenterer jeg mit praktiske virke som privatpraktiserende psykolog?

Privatpraktiserende psykologer dokumenterer det faglige virke på Psykolognævnets blanket "Privatpraktiserende". På blanketten påføres blandt andet den gennemsnitlige takst, man har opkrævet i perioden. Der er mulighed for at opgive to forskellige takster for to forskellige perioder, hvis man f.eks. har opkrævet en væsentlig lavere takst i begyndelsen af sit virke som privat praktiserende. Derudover skal man vedlægge en erklæring fra en revisor, der angiver de bruttoindtægter, man har haft pr. kalenderår i den periode, der dokumenteres.
Med udgangspunkt i oplysningerne om bruttoindtægter og gennemsnitlig takst pr. konsultationstime kan Psykolognævnet beregne antallet af arbejdstimer i den angivne periode(r).

Jeg er ansat i "føl-ordning". Kan mit virke medregnes til min autorisationsuddannelse?

Psykolognævnet ser ikke på titlen, men på indholdet af stillingen. Såfremt der er aftalt og udført et psykologfagligt virke i den pågældende stilling, og der er modtaget supervision på opgaverne, kan stillingens omfang og indhold som udgangspunkt medregnes til den praktiske uddannelse.
I den såkaldte "føl-ordning" vil man oftest efter aftale virke som privatpraktiserende psykolog med eget CVR-nr., og man vil da skulle dokumentere sit virke på samme måde som andre privatpraktiserende psykologer ved anvendelse af blanketten "Privatpraktiserende" samt erklæring fra revisor om, hvilke bruttoindtægter man har haft i perioden.
I enkelte tilfælde, kan man dog have en egentlig ansættelseskontrakt med en ydernummer psykolog, og da vil man skulle dokumentere forløbet på blanketten "Praktisk Arbejde".