Egenterapi

Skal egenterapi være modtaget individuelt eller kan det være modtaget i gruppe?

Egenterapi kan indgå som grundlag for autorisation med op til 25 timer med den virkning, at kravet om 160 timers supervision i egne arbejdsopgaver nedsættes med samme antal timer.
Egenterapi kan modtages enten individuelt eller i gruppe.
I forhold til autorisation beregnes antallet af timer i egenterapi i gruppe på samme måde som ved beregningen af antal timer ved gruppesupervision.
Egenterapi kan ikke anvendes sammen med supervisionstimer til at opfylde kravet om 40 timers ekstern supervision hos én og samme supervisor.

Kan egenterapi, der er modtaget hos andre end autoriserede psykologer, medregnes til autorisation?

Egenterapi modtaget hos andre end autoriserede psykologer kan medregnes til autorisation med op til 25 timer.
Dokumentation for et sådant forløb indebærer, at der foreligger en erklæring på tro og love, som beskriver terapeutens uddannelsesmæssige baggrund og erfaringsgrundlag, bekræftet af terapeuten.
Psykolognævnet vil med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger foretage en konkret vurdering af forløbets relevans for ansøgerens praktiske uddannelse.