Ansøgning om autorisation

Jeg har en dansk uddannelse i psykologi. Jeg bor i udlandet. Kan en praktisk uddannelse, som jeg gennemfører i mit bopælsland, bruges som grundlag for en ansøgning om autorisation i Danmark?

Ifølge beslutninger i konkrete sager kan dansk uddannede psykologer udføre deres praktiske uddannelse i udlandet.

Det er et krav, at den praktiske uddannelse dokumenteres på de blanketter, som nævnet har udarbejdet.

Ud over de øvrige betingelser for dokumentation, jf. nævnets retningslinier for den praktiske uddannelse, skal der indsendes dokumentation for udenlandske supervisorers autorisation eller beskrivelse af deres faglige baggrund samt CV.

Hvornår kan jeg ansøge om autorisation? Hvad skal jeg specielt være opmærksom på i forbindelse med ansøgningen?

Ansøgning om autorisation som psykolog kan først indsendes, når der kan dokumenteres et fuldført praktisk arbejde svarende til mindst 2 års virke som psykolog på fuld tid, og i alt 160 timers supervision. Det bemærkes, at de 2 år skal være gået, før ansøgningen med bilag kan indsendes.
Alle relevante rubrikker i ansøgningsskemaet og i bilagene skal udfyldes. Ansøgningsskemaet skal underskrives og dateres.

Dokumentationen for den praktiske uddannelse samt eksamensbevis bør sendes i kopi og ikke som originale dokumenter.

Jeg har en uddannelse i psykologi fra et andet nordisk land end Danmark og med legitimation/godkendelse til at arbejde som psykolog i det pågældende land. Kan jeg ansøge om autorisation i Danmark?

Ansøgere med en uddannelse i psykologi fra et andet nordisk land og med autorisation (legitimation/godkendelse) fra det pågældende land kan, på grundlag af den nordiske overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, autoriseres med udgangspunkt i beviset for deres legitimation- /godkendelse fra hjemlandet.


Ansøgning om autorisation indsendes på nævnets ansøgningsblanket sammen med dokumentation for navn, fødselsdato og statsborgerskab (f.eks. kopi af relevante sider i pas eller sygesikringskort) og kopi af autorisationen (legitimationen/godkendelsen) i det nordiske land.