Hyppigt stillede spørgsmål om autorisation (FAQ)

Siden de gældende retningslinjer for autorisation fra december 2002 trådte i kraft har Psykolognævnet modtaget og besvaret en række spørgsmål om fortolkningen af disse.
 
Nogle af de hyppigst stillede spørgsmål og svar er gengivet her på hjemmesiden. Ved at klikke på de enkelte spørgsmål kommer svarene frem.
 
Ansøgere skal være opmærksomme på, at svarene er vejledende. Der kan ikke på forhånd afgives en endegyldig godkendelse af konkrete forløb, idet den endelige vurdering af ansøgninger om autorisation kun kan ske på ansøgningstidspunktet med udgangspunkt i den forelagte dokumentation, retningslinjerne for den praktiske uddannelse og Psykolognævnets udtalelser på området.

Sidst opdateret 01.10.2015