Gebyr for behandling

Fra den 1. juli 2017 koster det 1650 kroner at få behandlet en ansøgning om autorisation som psykolog. Gebyret skal betales ved indgivelsen af ansøgningen om autorisation som psykolog.

Ansøgninger modtaget fra og med den 1. juli 2017

Psykologer, der søger om autorisation som psykolog fra og med den 1. juli 2017, skal betale et gebyr på 1650 kroner for at få ansøgningen behandlet.

Hvis vi har modtaget din ansøgning den 1. juli 2017 eller derefter, behandler vi derfor først din ansøgning, når vi har modtaget gebyret.

Du får ikke dine penge tilbage, hvis du får afslag på din ansøgning, fordi det er selve behandlingen af din ansøgning, du betaler for.  

Det er modtagelsesdatoen, der er afgørende for, om gebyret for autorisation bliver opkrævet efter de nye regler. Det vil sige, at din ansøgning bliver behandlet efter de nye regler, selv om du har sendt ansøgningen afsted før den 1. juli 2017, hvis vi først modtager ansøgningen den 1. juli 2017 eller derefter.

Hvis du opfylder betingelserne for autorisation, sender vi en afgørelse herom sammen med dit autorisationsbevis. Autorisationen har virkning fra den dato, der fremgår i afgørelsesbrevet.

Gebyr for ansøgninger modtaget før den 1. juli 2017 (frem til og med den 30. juni 2017)

Hvis vi har modtaget din ansøgning inden den 1. juli 2017, bliver gebyret opkrævet efter de hidtil gældende regler. Det betyder, at gebyret betales for selve meddelelsen af autorisation.

Det betyder, at gebyret først bliver opkrævet, når vi har behandlet din ansøgning, og hvis du opfylder betingelserne for at få meddelt autorisation som psykolog.

Gebyret er 1500 kroner, og du modtager en opkrævning sammen med brevet med afgørelsen om, at du opfylder betingelserne for autorisation.

Når gebyret er bogført på Psykolognævnets konto, sender vi et brev med dit autorisationsbevis. Autorisationen har virkning fra den dato, hvor gebyret er bogført, uanset at du først modtager autorisationsbeviset senere.

Indbetaling af gebyr

Gebyret skal være indbetalt ved indgivelse af ansøgningen, idet ansøgeren betaler for behandlingen af ansøgningen.

Gebyret kan indbetales på Psykolognævnets konto:

Registreringsnummer 0216 Kontonummer 4069201946.                   

Betaling fra udlandet kan også foregå via:

Iban-nummer: DK9002164069201946 eller

Swift: DABADKKK.

Skriv dit navn og cpr.nr., så vi kan identificere indbetalingen.

Se ny bekendtgørelse om gebyr 

Sidst opdateret 04.07.2017