Privatpraktiserende

Privatpraktiserende psykologer, der ikke har en arbejdsgiver, udfylder og underskriver på tro og love blanketten  "Privatpraktiserende". Blanketten skal vedlægges en erklæring fra en revisor (ikke nødvendigvis statsautoriseret revisor), hvoraf fremgår psykologens bruttoindtægter som privat praktiserende i den periode (pr. kalenderår), der dokumenteres. 

På baggrund af oplysningerne om psykologens indtægt samt den gennemsnitlige takst i den dokumenterede periode vil det være muligt for Psykolognævnet at beregne psykologens arbejdstimer/konsultationstimer i perioden.

Blanket - privatpraktiserende

Sidst opdateret 21.11.2016