Praktisk arbejde

Ansatte psykologer
Psykologer, som ikke har egen virksomhed, men som er eller har været ansatte, dokumenterer omfanget af deres praktiske virke på blanketten "Praktisk Arbejde", hvoraf fremgår blandt andet navn og adresse på ansættelsesstedet, ansættelsesperiode og antal arbejdstimer samt konfrontationstimer pr. uge og fordelingen heraf på hhv. individer, grupper og/eller organisationer. Blanketten underskrives af ansøgerens nærmeste chef. Til  blanketten vedlægger ansøgeren en stillingsbeskrivelse, hvoraf fremgår de konkrete arbejdsopgaver, som ansøgeren har været beskæftiget med under ansættelsen.

Blanket - praktisk arbejde

Sidst opdateret 01.10.2015