Egenterapi

Har man modtaget egenterapi er der mulighed for at lade op til 25 timers egenterapi erstatte et tilsvarende antal timers supervision.  Man skal være opmærksom på, at egenterapi vedrører ens personlige forhold modsat supervision, som er modtaget i forhold til de sager, man har på sit arbejde. 

Egenterapi, der kan medregnes til autorisation, skal være modtaget efter bestået kandidateksamen, men der er derimod ikke krav om, at man skal kunne dokumentere et arbejdsforløb i samme periode, som man har modtaget egenterapi.

Såfremt egenterapi er modtaget af en ikke autoriseret psykolog, skal der vedlægges dokumentation for den pågældendes uddannelse samt CV.

Dokumentation af egenterapi

Sidst opdateret 21.11.2016