Beskyttelse af titlerne "psykolog" og "autoriseret psykolog"

Titlerne "psykolog" og "autoriseret psykolog" er beskyttede titler i Danmark.

Titlen "psykolog"
Man har kun ret til at betegne sig som psykolog, hvis man har bestået en kandidateksamen i psykologi (cand.psych.).

Man har desuden ret til at betegne sig som psykolog, hvis man har en dermed ligestillet eksamen ved et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution.

Følgende (nu nedlagte) uddannelser er ligestillede med en cand.psych.:

  • Psykologisk-pædagogisk kandidateksamen (cand.pæd.psych.) fra Danmarks Pædagogiske Universitet.
  • Magisterkonferens i psykologi (mag.art. i psykologi).
Listen er udtømmende.

Derudover har man ret til at betegne sig som psykolog, hvis man har gennemført en dermed ligestillet uddannelse i udlandet, som man har fået anerkendt af Psykolognævnet.
 

Læs mere om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, og hvordan du søger om det.

Titlen "autoriseret psykolog"
Man har kun ret til at betegne sig som autoriseret psykolog, hvis man har fået autorisation som psykolog fra Psykolognævnet.

Læs mere om autorisation som psykolog.

Uberettiget anvendelse af titlerne straffes med bøde
Enhver, som bliver bekendt med, at en person uberettiget anvender titlen "psykolog" eller "autoriseret psykolog", kan anmelde forholdet til politiet.

Uberettiget anvendelse af titlerne straffes med bøde.

Forbuddet omfatter også sammensætninger med "-psykolog", f.eks. "erhvervspsykolog", "dybdepsykolog", "idrætspsykolog" og "sprogpsykolog" m.v.

Sidst opdateret 14.12.2017