Titelbeskyttelse

Titlerne "psykolog" og "autoriseret psykolog" er beskyttede titler i Danmark, jf. reglerne i lov om psykologer m.v.

Titlen "psykolog"
Man har kun ret til at betegne sig som psykolog, hvis man har bestået kandidateksamen i psykologi eller en dermed ligestillet eksamen ved et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution, jf. § 21 i lov om psykologer m.v.

Titlen "autoriseret psykolog"
Man har kun ret til at betegne sig som autoriseret psykolog, hvis man har fået autorisation som psykolog efter §§ 2 og 19, stk. 2, jf. § 1 i lov om psykologer m.v.

Uberettiget anvendelse af betegnelsen "psykolog" eller "autoriseret psykolog" straffes med bøde, jf. § 23, stk. 1 i lov om psykologer m.v. Enhver, som bliver bekendt med overtrædelser af psykologlovens § 1 og/eller § 21, kan derfor anmelde det pågældende forhold til politiet.

Sidst opdateret 01.10.2015