Ansøgning om autorisation

Der kan ansøges om autorisation, når den 2-årige praktiske uddannelse efter kandidatuddannelsen i psykologi er gennemført. Der skal anvendes det ansøgningsskema, som Psykolognævnet har udarbejdet til formålet.

Ansøgningsskemaet udfyldes og underskrives af ansøger, og sendes til Psykolognævnet sammen med de blanketter, som dokumenterer den praktiske uddannelse, dvs.  "Praktisk Arbejde'" og/eller "Privat Praktiserende" samt "Supervision" og eventuelt blanket for "Egenterapi".

Kopi af eksamensbevis
Der skal endvidere vedlægges en kopi af eksamensbevis for kandidateksamen i psykologi.  Har man efterfølgende ændret navn i forhold til det fulde navn på eksamensbeviset vedlægges dokumentation herfor, f.eks. kopi af vielsesattest.

Ansøgningsskema og blanketter indsendes sammen med øvrige bilag til Psykolognævnet. 

Når nævnet har modtaget ansøgningen fremsendes et kvitteringsbrev med oplysning om, hvornår ansøgeren kan forvente at høre nærmere vedrørende nævnets behandling af ansøgningen.

Bilag, der vedlægges ansøgningen, skal som udgangspunkt være i kopi og ikke originaldokumenter.


Ansøgningsskema autorisation

Sidst opdateret 14.12.2017