Ansøgning om autorisation

Der kan ansøges om autorisation, når den 2-årige praktiske uddannelse efter kandidatuddannelsen i psykologi er gennemført. Der skal anvendes det ansøgningsskema, som Psykolognævnet har udarbejdet til formålet.

Ansøgningsskemaet udfyldes og underskrives af ansøger, og sendes til Psykolognævnet sammen med de blanketter, som dokumenterer den praktiske uddannelse, dvs.  "Praktisk Arbejde'" og/eller "Privat Praktiserende" samt "Supervision" og eventuelt blanket for "Egenterapi".

Kopi af eksamensbevis
Der skal endvidere vedlægges en kopi af eksamensbevis for kandidateksamen i psykologi.  Har man efterfølgende ændret navn i forhold til det fulde navn på eksamensbeviset vedlægges dokumentation herfor, f.eks. kopi af vielsesattest.

Ansøgningsskema og blanketter indsendes i original sammen med øvrige bilag til Psykolognævnet. Det er ikke nødvendigt at indsende ansøgningen som anbefalet post, men det er hensigtsmæssigt, hvis man selv beholder en kopi af hele dokumentationen.

Når nævnet har modtaget ansøgningen fremsendes et kvitteringsbrev med oplysning om, hvornår ansøgeren kan forvente at høre nærmere vedrørende nævnets behandling af ansøgningen.

Bilag, der vedlægges ansøgningen, skal som udgangspunkt være i kopi og ikke originaldokumenter.


Ansøgningsskema autorisation

Betaling af gebyr

Der opkræves et gebyr på kr. 1.500,00 for udstedelse af autorisationsbevis, jf. bekendtgørelse om betaling af gebyr for meddelelse af autorisation som psykolog.

Når ansøgningen kan godkendes sender Psykolognævnet et brev herom til ansøger med oplysning om, at gebyret kan indbetales på Psykolognævnets konto: reg.nr. 0216 konto nr. 4069201946. Beløbet skal ikke indbetales før godkendelse er modtaget fra Psykolognævnet.                  

Betaling fra udlandet kan også foregå via:

  • Iban-nummer: DK9002164069201946 eller
  • Swift: DABADKKK.

Ved indbetaling påføres det journalnummer, som fremgår af sagen.

Snarest muligt efter registrering af indbetalingen fremsender Psykolognævnet et autorisationsbevis til ansøgeren.

Når autorisationsbeviset er modtaget bør det opbevares på en hensigtsmæssig måde, da det kan blive efterspurgt i forbindelse med f.eks. jobansøgning eller videreuddannelse.

Sidst opdateret 04.11.2016