Sådan søger du om autorisation

Du skal sende din ansøgning om autorisation til Psykolognævnet.

Du skal først sende din ansøgning om autorisation, når du har gennemført den praktiske uddannelse og opfylder betingelserne for at få autorisation. 

Du skal sende:

  • Udfyldt ansøgningsskema
  • Dokumentationen for den praktiske uddannelse, dvs. de udfyldte blanketter for arbejdsforhold, supervision og evt. egenterapi
  • Eksamensbevis
Og eventuelt:

  • Bevis for navneændring, hvis dit aktuelle navn er et andet end det, der fremgår på eksamensbeviset
  • Særskilt dokumentation for supervisors uddannelse og erfaring, hvis du har modtaget supervision ved andre faggrupper end autoriserede psykologer
  • Særskilt dokumentation for terapeutens uddannelse og erfaring, hvis du har modtaget egenterapi.
Ansøgningsskema og dokumentation skal sendes i kopi, uanset om du sender din ansøgning digitalt eller med fysisk post.

Du skal samtidig indbetale et gebyr:

Hvordan sender jeg min ansøgning?


Vi anbefaler, at du sender din ansøgning digitalt med sikker mail eller uploader din ansøgning via den sikre online kontaktformular.
Sidst opdateret 11.04.2018