Gå til indhold

Uddannelsens varighed

Den samlede praktiske uddannelse skal have en varighed svarende til mindst 2 år på fuld tid.

Beregning af arbejdsperioder

Arbejdsforhold på deltid medregnes til autorisation med halvdelen af arbejdsperioden.

Det betyder, at en psykolog, der arbejder på deltid, vil være 4 år om at opnå det, der svarer til 2 år på fuld tid.

Hvis psykologen har to sideløbende deltidsjobs, der kan medregnes til autorisation, kan psykologen opnå det, der svarer til 2 år på fuld tid på 2 år.

Eksempel 

Ansøger har været i et arbejdsforhold i 12 måneder.

De første 6 måneder arbejder ansøger 15 timer om ugen. (halvdelen af perioden = 3 måneder kan medregnes)

De sidste 6 måneder arbejder ansøger 30 timer om ugen. (hele perioden = 6 måneder kan medregnes)

Arbejdsforholdet kan dermed medregnes til den praktiske uddannelse med i alt 9 måneder.

Ansøger mangler derfor 15 måneders praktisk arbejde for at have opnået det, der svarer til 2 års praktisk arbejde på fuld tid.

Arbejdsperioder, der ikke kan medregnes

Arbejdsforhold med en ugentlig arbejdstid på mindre end 15 timer kan ikke medregnes til autorisation.

Fraværsperioder

Fuldt fravær fra arbejdet i mere end 8 sammenhængende uger, f.eks. som følge af barsel, sygdom, længerevarende ferie m.v., fratrækkes ved opgørelsen af varigheden af et arbejdsforhold.

Det betyder, at hvis psykologen f.eks. har arbejdet i 2 år på fuld tid i ét arbejdsforhold, men undervejs i de 2 år har haft 10 ugers sammenhængende fuldt fravær fra arbejdet, skal psykologen oplyse dette på blanketten og samtidig dokumentere yderligere 10 ugers arbejde på fuld tid for at opfylde kravet til uddannelsens varighed.

Årsagen til fraværet er uden betydning.

Hvor mange arbejdstimer er fuld tid?

Ansatte = 30+ arbejdstimer om ugen

Privatpraktiserende = 1200+ arbejdstimer på 1 år

Hvor mange arbejdstimer er deltid?

Ansatte = 15-29 arbejdstimer om ugen

Privatpraktiserende = 600-1199 arbejdstimer på 1 år

Uanset om man er ansat eller selvstændig svarer fuldtid og deltid til det samme antal ugentlige arbejdstimer.

Beregning af den selvstændige/privatpraktiserende psykologs gennemsnitlige ugentlige arbejdstid

Beregningen baseres på:

  • antal arbejdsuger i arbejdsperioden (1 år = 40 arbejdsuger), og
  • antal konfrontationstimer i arbejdsperioden, og
  • at 1 konfrontationstime som privatpraktiserende tæller som 2 arbejdstimer. (Da der til en konfrontationstime også pågår forberedelse og administrativt arbejde, som på denne måde inddrages i beregningen af den ugentlige arbejdstid).
Eksempel

En psykolog har arbejdet som privatpraktiserende i perioden fra den 15. juni 2015 til den 31. december 2016.

I den periode var der 61,9 arbejdsuger.

Psykologen har i perioden haft 1000 konfrontationstimer (= 2000 arbejdstimer.)

2000 arbejdstimer divideret med 61,9 arbejdsuger ≈ 32 arbejdstimer. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring