Gå til indhold

Hvem kan give supervision til brug for autorisation?

Her kan du læse om kravene til supervisors uddannelse og erfaring.

Hvem kan give supervision til brug for autorisation som psykolog?

  • Psykologer, der er autoriseret af Psykolognævnet. (Supervision modtaget ved en ikke autoriseret psykolog kan ikke medregnes til autorisation.)
  • Supervisorer fra andre akademiske faggrupper, hvis det har været fagligt relevant, f.eks. hvis man som ansat i psykiatrien får supervision fra en læge. Der kan dog kun medregnes op til 25 timers supervision fra andre akademiske faggrupper. Supervision ved anden akademisk faggruppe kan derfor ikke anvendes til at opfylde kravet om 40 timers supervision ved samme eksterne supervisor. 
  • Sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger og lign. er ikke
    akademikere.
  • Supervisor skal have arbejdet inden for sit fagområde i mindst 3 år efter kandidateksamen og have faglige kompetencer inden for de sagsaspekter, supervisionen vedrører.

Supervision fra nærtstående familiemedlemmer kan ikke medregnes.

Supervisors ansvar

Supervisor påtager sig ansvaret for at give supervisanden kvalificeret vejledning i at tilrettelægge og gennemføre relevant udredning og/eller intervention i forhold til de arbejdstemaer, der er aftalt.

Læs mere om formålet med autorisationsordningen her.

Hvis supervisandens psykologfaglige udvikling ikke forløber tilfredsstillende, bør supervisor gøre supervisanden opmærksom herpå, herunder at supervisor har pligt til at oplyse det på den blanket, der dokumenterer supervisionsforløbet. Et utilfredsstillende supervisionsforløb kan ikke medregnes til autorisation.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring