Gå til indhold

Fjernsupervision

Her kan du læse om mulighederne for at medregne fjernsupervision til autorisation.

Op til 40 timers supervision kan være modtaget ved fjernsupervision

Hvad er fjernsupervision?

Ved fjernsupervision er supervisor og supervisanden ikke i det samme lokale under supervisionen.

Supervisionen modtages i stedet over et elektronisk medie, f.eks. Skype. 

Det kan f.eks. være aktuelt, hvis man ønsker supervision fra en bestemt supervisor i udlandet, og det derfor vil være ekstra omkostningstungt at rejse flere gange frem og tilbage for at modtage supervisionen.

Krav til fjernsupervision

For at fjernsupervisionen kan medregnes til autorisation, skal følgende krav være opfyldt:

  • Forud for selve fjernsupervisionen skal psykologen have modtaget ansigt-til-ansigt-supervision ved samme supervisor:
    • Ved supervisionsforløb på op til 10 timer skal psykologen have modtaget mindst 2 timers supervision ansigt til ansigt med supervisor forud for timerne med fjernsupervision.
    • Ved supervisionsforløb på mere end 10 timer skal psykologen have modtaget mindst 4 timers supervision ansigt til ansigt med supervisor forud for timerne med fjernsupervision.

Hvis man i første omgang kun har modtaget 2 timers supervision forud for fjernsupervisionen, men det efterfølgende viser sig, at supervisionen ved den pågældende supervisor vil komme til at overstige 10 timer, kan man undervejs modtage yderligere 2 timers supervision ansigt til ansigt forud for den påbegyndte 11. times supervision. Derved kan man også medregne de supervisionstimer, der ligger ud over de første 10 timer.

  • Det samlede supervisionsforløb skal være på mindst 10 timer, dvs. inklusiv fjernsupervision og forudgående ansigt-til-ansigt-supervision.

Du dokumenterer fjernsupervisionen på supervisonsblanketten under pkt. 8 og/eller 9 afhængigt af supervisionsformen. Den forudgående ansigt-til-ansigt-supervision dokumenteres i pkt. 6 og/eller 7, og det skal fremgå tydeligt, at ansigt-til-ansigt-supervisionen er modtaget forud for fjernsupervisionen.

Fjernsupervision i grupper på mere end 4 supervisander medregnes ikke i forbindelse med autorisation.

Se blanketeksempel

 

Sidst opdateret 12.02.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring