Gå til indhold

Ekstern supervision

Her kan du læse mere om kravene til ekstern supervision.

Det er et krav, at psykologen har modtaget 40 timers supervision ved samme eksterne supervisor.

Formålet med ekstern supervision er at tilføre den praktiske uddannelse en dimension og bredde, som ikke på samme måde kan opnås ved intern supervision. Ved ekstern supervision får man kendskab til andre faglige synspunkter, andre arbejdsmetoder og et andet arbejdsmiljø end det, der er på ens arbejdsplads.

Hvornår er der tale om ekstern supervision?

Når supervisor og supervisand(erne) kommer fra to forskellige psykologfaglige arbejdsmiljøer.

Forhold, der indikerer, at supervisor er ekstern:

  • Der er administrativ og faglig adskillelse mellem de to arbejdspladser
  • De to arbejdspladser har selvstændig faglig ledelse
  • Der er en vis geografisk afstand
  • Der er ikke et fælles fagligt miljø, herunder fælles faglige møder
  • Der er ikke et arbejdsmæssigt og kollegialt fællesskab, fx fælles kantine, fælles undervisning m.v.
  • Der er ikke tæt kontakt mellem supervisor og psykolog.

Skift af arbejdsplads undervejs

Hvis intern supervisor skifter arbejdsplads 

Hvis supervisor skifter arbejdsplads, skal der gå 6 måneder, før supervision ved den pågældende kan betragtes som ekstern supervision.

Supervision, der måtte være modtaget i perioden på de 6 måneder fra tidspunktet, hvor supervisor har forladt supervisandens arbejdsplads til supervisor kan betragtes som ekstern, kan ikke medregnes som intern supervision. Intern supervision forudsætter, at supervisor og supervisanden arbejder på samme arbejdsplads. Supervisor er derfor ikke længere intern, når supervisor har forladt arbejdspladsen, uanset om supervisor har skiftet arbejdsplads eller er gået på pension.

Supervisors skift af arbejdsplads bør dokumenteres på blanketten for supervision ved at oplyse datoen for, hvornår supervisor skiftede arbejdsplads.

Hvis supervisanden skifter arbejdsplads 

Hvis det er dig, der skifter arbejdsplads, så vil supervisor kunne betragtes som ekstern supervisor fra den dag, hvor du påbegynder arbejde på en ny arbejdsplads.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring