Gå til indhold

Supervision

Her kan du læse om de generelle krav, der stilles til supervisionen, for at den kan medregnes til autorisation.

Antal supervisionstimer

I den praktiske uddannelse skal psykologen have haft i alt 160 timers supervision, hvoraf:

Kravet om ekstern supervision ved samme supervisor kan opfyldes sideløbende med et af de to andre 40-timers krav:

Hvis psykologen har modtaget 40 timers individuel supervision ved samme eksterne supervisor, kan supervisionsforløbet både opfylde kravet om 40 timers individuel supervision og kravet om 40 timers ekstern supervision.

Det samme gør sig gældende, hvis psykologen har modtaget 40 timers (omregnet) gruppesupervision ved samme eksterne supervisor.

Der er ikke krav om, at psykologen skal have modtaget et bestemt antal timers supervision ved en intern supervisor på arbejdspladsen. Ved intern supervision forstås supervision modtaget af en supervisor, der arbejder på samme arbejdsplads som supervisanden.

Supervision skal være modtaget:

  • løbende igennem hele den praktiske uddannelse 
  • i et arbejdsforhold
  • på de arbejdsopgaver psykologen har med udredning og intervention og
  • på psykologens egne sager, dvs. de psykologfaglige opgaver, som psykologen har fået tildelt i arbejdsmæssig sammenhæng, og som psykologen er helt eller delvist ansvarlig for.

Og omfatte:

  • sagsaspekterne og
  • relationen mellem supervisanden og målgruppen (klienten/klienterne)

Derudover er det et krav, at:

  • supervisionsforløbet som udgangspunkt er på mindst 10 timer ved samme supervisor. 
  • kortere supervisionsforløb på mindst 5 timer ved samme supervisor kan dog også medregnes til autorisation. De korte supervisionsforløb kan maksimalt opfylde 30 timer af kravet om 160 timers supervision i alt. Hvis der er tale om gruppesupervision, er det det omregnede timetal, der er afgørende for, om supervisionsforløbet kan medregnes.
  • det er aftalt på forhånd, hvornår supervision skal gives og hvilke hovedområder og arbejdstemaer, supervisionen skal indeholde. (Løbende faglige drøftelser på en arbejdsplads er ikke supervision.)

Her kan du læse mere om:

Sidst opdateret 19.02.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring