Videokonfrontationstimer pga. Corona/Covid19-situationen

Psykolognævnet er opmærksom på, at man på grund af Corona/Covid19-situationen og de forholdsregler, som sundhedsmyndighederne foreskriver, at man skal tage i den forbindelse, i en periode kan være forhindret i at gennemføre konfrontationstimer på almindelig vis ansigt til ansigt, hvilket ellers er et krav efter de gældende retningslinjer for autorisation.

Psykolognævnet gør derfor opmærksom på, at det er muligt at søge om dispensation fra de gældende retningslinjer, for så vidt angår f.eks. formen af konfrontationstimerne, hvis man i stedet har holdt konfrontationstimer over et medie, som f.eks. Skype.

Hertil bemærker nævnet, at det vil afvente en konkret ansøgning om dispensation og afgørelse herom fra nævnet, før der kan vejledes mere præcist om, hvorvidt der kan dispenseres fra kravet, og i så fald hvilke kriterier der vil være for en dispensation.

I forhold til dispensation for konfrontationstimer afholdt over telefon, bemærkes det, at nævnet lægger særlig vægt på vigtigheden af princippet om ansigt til ansigt konfrontationstimer.

Psykolognævnet har forståelse for de eventuelle følger, den nuværende situation vil kunne have for den praktiske uddannelse, man er i gang med, og nævnet vil opdatere vejledningen, når det bliver aktuelt.

Det anbefales, at man sørger for at registrere de timer, man har haft over video i nedlukningsperioden, hvis man ønsker at søge om at få de pågældende konfrontationstimer medregnet til autorisation. I forbindelse med en ansøgning om autorisation skal man samtidig gøre opmærksom på, at man ønsker at søge om dispensation for det antal konfrontationstimer, man har afholdt over video i den pågældende periode. Hertil bemærker nævnet, at det tydeligt skal fremgå af den dokumentation, man indsender, hvor mange timer det drejer sig om, og at timerne er afholdt over video som følge af Corona-situationen.

Psykolognævnet bemærker desuden, at det allerede er muligt i et vist omfang at medregne supervision, som er modtaget over f.eks. Skype. For mere information herom henvises til afsnittet om fjernsupervision.

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 22/03 2020

Sidst opdateret 22/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk