Gå til indhold

Egenterapi

Her kan du læse om mulighederne for at medregne egenterapi som erstatning for en del af supervisionstimerne.

At modtage egenterapi er ikke en forudsætning for at få autorisation, men det er muligt at medregne op til 25 timers egenterapi til autorisation.

Hvis man ønsker at medregne egenterapi til sin autorisation, kan kravet om 160 supervisionstimer i egne arbejdsopgaver nedsættes tilsvarende det timetal, man ønsker at medregne som egenterapi.

Har psykologen f.eks. modtaget 25 timers egenterapi, kan psykologen nøjes med at genneføre og dokumentere 135 timers supervision til sin autorisation.

Egenterapi er ikke supervision. Det betyder, at egenterapi ikke kan opfylde kravene om 40 timers individuel supervision, 40 timers gruppesupervision eller 40 timers supervision ved samme eksterne supervisor.

Hvad er egenterapi?


Ved egenterapi er psykologen selv klient.

Terapien kan modtages individuelt eller i gruppe. Hvis terapien modtages i gruppe omregnes timetallet på samme måde som gruppesupervision. (Læs her om omregning af timetallet)

Egenterapi behøver ikke at være modtaget under et arbejdsforhold, men det skal være modtaget efter, at man har bestået kandidateksamen.

Egenterapi kan efter en konkret vurdering gives af andre end autoriserede psykologer, f.eks. psykoterapeuter. I så fald skal du være opmærksom på at sende dokumentation for terapeutens uddannelse og erfaring.

Læs mere om dokumentation for egenterapi her.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring