Gå til indhold

Arbejdsforhold

Hvilke arbejdsforhold kan medregnes til autorisation?

Et arbejdsforhold kan medregnes, hvis:

  • Det har haft en varighed på mindst 5 måneder
  • Psykologen har haft mindst 15 arbejdstimer om ugen
  • Psykologen har haft konfrontationstimer i arbejdet (der er ikke noget krav til antallet af konfrontationstimer)
  • Psykologen har modtaget løbende supervision på sine arbejdsopgaver

Uanset om man arbejder som:

  • Fastansat
  • Vikar
  • Ulønnet frivillig
  • Ansat i løntilskud
  • Praksiskandidat
  • Selvstændig erhvervsdrivende/privatpraktiserende

Det betyder, at man også kan medregne arbejdsforhold som PhD-studerende/forskerstillinger til autorisation, forudsat at man har haft konfrontationstimer, har modtaget supervision herpå og arbejdet mindst 15 timer om ugen.

Kan en virksomhedspraktik medregnes?

En virksomhedspraktik opfylder typisk ikke kravene til arbejdsforholdets varighed, omfang og indhold. 

Hvis man efter en virksomhedspraktik bliver ansat det samme arbejdssted, i den samme stilling og med de samme arbejdsopgaver, kan virksomhedspraktikken dog medregnes som en del af det samlede arbejdsforhold. Arbejdet i virksomhedspraktikken og som ansat ses derfor som ét samlet arbejdsforhold det pågældende arbejdssted. Arbejdsforholdet kan dermed medregnes fra og med den dato, hvor man startede i virksomhedspraktikken.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring