Uddannelsens indhold

I de følgende afsnit gennemgås uddannelsens indhold.

Kravene til indholdet af den praktiske uddannelse består i:

Vi bemærker, at egenterapi ikke er en obligatorisk del af den praktiske uddannelse, men kan erstatte en del af supervisionstimerne.

Sidst opdateret 11.04.2018