Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse

Her finder du den seneste udgave af Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse til autorisation.

 

Psykolognævnets retningslinjer

Her finder du en samlet udgave af Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse til autorisation:

Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse.

Du kan desuden finde uddybende information om varigheden og indholdet af den praktiske uddannelse i afsnittene "Uddannelsens varighed" og "Uddannelsens indhold"

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 11/04 2018

Sidst opdateret 11/04 2018

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring