Gå til indhold

Kan en gennemført praktisk uddannelse blive forældet?

Nej, men ansøgers psykologfaglige kvalifikationer skal have aktualitet.

Kravet om aktualitet

Det betyder, at hvis den praktiske uddannelse er gennemført for mere end 10 år tilbage, skal psykologen derudover have udført psykologfagligt arbejde i mindst 2 år på fuld tid inden for de seneste 10 år og have modtaget supervision i arbejdet.

Der er ikke noget specifikt krav til omfanget af aktuel supervision.

Det er en konkret vurdering, i hvilket omfang der skal være modtaget aktuel supervision for at sikre psykologens faglighed.

Kravet om aktualitet er til for at sikre, at ansøger aktuelt er i stand til at kunne varetage en autoriseret psykologs opgaver og pligter.

Konkrete eksempler fra praksis på omfanget af aktuel supervision

Psykolognævnet har meddelt autorisation i to sager, hvor begge ansøgere havde arbejdet som privatpraktiserende psykologer i mere end 20 år og efter en konkret vurdering opfyldte kravet om aktualitet:

  • Ansøger havde dokumenteret praktisk psykologfagligt arbejde inden for de seneste 10 år og supervisionsforløb på 60 timers individuel supervision hos autoriserede psykologer i forbindelse med dette arbejde.
  • Ansøger havde dokumenteret praktisk psykologfagligt arbejde inden for de seneste 10 år og supervisionsforløb på 91 timers gruppesupervision hos autoriserede psykologer i forbindelse med dette arbejde.

Psykolognævnet har i en sag givet afslag på autorisation, da kravet om aktualitet i den praktiske uddannelse ikke var opfyldt:

  • Ansøger havde ikke dokumenteret supervision inden for de seneste 10 år. Psykolognævnet gav derfor afslag på autorisation på det foreliggende oplysningsgrundlag. I afgørelsen oplyste nævnet, at psykologen kunne ansøge på ny, når psykologen kunne dokumentere at have modtaget mindst 80 timers aktuel supervision fra en autoriseret psykolog, heraf mindst 40 timers individuel supervision og mindst 40 timers supervision ved én og samme eksterne supervisor.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring