Hvis du er autoriseret psykolog i et andet nordisk land

Der gælder særlige regler for autorisation af psykologer, der allerede er autoriseret i et andet nordisk land.

Ansøgere med en uddannelse i psykologi fra et andet nordisk land og med autorisation (legitimation/godkendelse) fra det pågældende land kan autoriseres med udgangspunkt i beviset for deres legitimation/godkendelse fra det pågældende land. 

Det fremgår af den nordiske overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet.

Psykologer, der har fået en islandsk godkendelse som psykolog, skal gennemføre den praktiske uddannelse, inden de kan autoriseres som psykolog i Danmark.

Hvad skal jeg gøre for at få autorisation som psykolog i Danmark?

Hvis du vil autoriseres som psykolog i Danmark på baggrund af autorisation i et andet nordisk land, skal du udfylde ansøgningsskemaets side 1.

Du finder ansøgningsskemaet her.

Du skal desuden vedlægge kopi af:

  • dokumentation for navn, fødselsdato og statsborgerskab, f.eks. kopi af relevante sider i pas
  • autorisationsbeviset (legitimationen/godkendelsen) fra det nordiske land.

Her kan du se, hvordan du sender din ansøgning.

Her kan du se, hvad du kan forvente af sagsbehandlingen.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 11/04 2018

Sidst opdateret 11/04 2018

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring