Hvordan bliver jeg autoriseret psykolog?

For at blive autoriseret psykolog skal man gennemføre den praktiske uddannelse til autorisation, hvis indhold er bestemt af Psykolognævnet.

Du finder Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse her.

Den praktiske uddannelse til autorisation

Den praktiske uddannelse kan først påbegyndes, når psykologen har bestået sin kandidateksamen. Det vil sige fra og med den dato, der fremgår på eksamensbeviset.

Som en del af den praktiske uddannelse skal psykologen bl.a. have haft konfrontationstimer med klienter og modtaget supervision på sit arbejde.

De forskellige krav til autorisation hænger sammen. Det betyder, at hvis et arbejdsforhold ikke opfylder betingelserne for at kunne medregnes til autorisation, kan den supervision, der er modtaget i arbejdsforholdet, heller ikke medregnes til autorisation. Og omvendt, hvis den supervision, der er modtaget i et arbejdsforhold, ikke opfylder betingelserne for at kunne medregnes til autorisation, kan arbejdsforholdet heller ikke medregnes til autorisation.

Der kan ikke gives dispensation for de forskellige krav til autorisation.

Psykologen skal desuden kunne dokumentere at have gennemført den praktiske uddannelse. 

Den praktiske uddannelse kan gennemføres i udlandet

Den praktiske uddannelse eller dele heraf kan gennemføres i både Danmark og i udlandet, herunder kan supervision modtages af udenlandske supervisorer.

Se her, hvordan du dokumenterer din praktiske uddannelse.

Betingelserne for autorisation er overordnet følgende:

Uddannelsens varighed

 • 2 års praktisk arbejde på fuld tid

Læs mere om uddannelsens varighed her. 

Uddannelsens indhold

Konfrontationstimer

 • 500 timer med udredning
 • 500 timer med intervention
Heraf
 • 200 timer over for individer
 • 200 timer over for grupper eller
 • 200 timer over for organisationer

Læs mere om konfrontationstimer her. 

Supervision

 • 160 timer i alt, hvoraf
  • 40 timer skal være individuel supervision og
  • 40 timer skal være gruppesupervision og
  • 40 timer skal være ved samme eksterne supervisor.

Læs mere om supervision her. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til kravene til autorisation, eller hvordan du dokumenterer uddannelsen, anbefaler vi, at du i første omgang søger vejledning her på hjemmesiden.

Du finder uddybende information om kravene til autorisation i afsnittene "Uddannelsens varighed" og "Uddannelsens indhold"

I afsnittet "Hvordan dokumenterer jeg min praktiske uddannelse?" finder du vejledning om dokumentationen for uddannelsen, herunder hvordan du udfylder de forskellige blanketter og ansøgningsskemaet.

Spørgsmål og svar i den nu nedlagte FAQ om autorisation er inddraget i afsnittene.

Hvis du stadig er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Psykolognævnet for nærmere vejledning.

Vi bemærker, at vi ikke kan forhåndsgodkende en ansøgning eller de forskellige forløb i den praktiske uddannelse. Vi kan først foretage en egentlig vurdering af en ansøgning, når vi modtager den til behandling.

Se her, hvordan du kontakter Psykolognævnet.

Sidst opdateret 07.12.2018