Internationalt samarbejde om ligebehandling

De love, der danner grundlag for Ligebehandlingsnævnets afgørelser, er alle baseret på EU-direktiver. Fortolkningen af de nationale love om forskelsbehandling må derfor ske i samspil med EU-retten, og det er vigtigt, at vi i vores daglige arbejde holder os det EU-retlige aspekt for øje. Dette sker blandt andet gennem deltagelse i internationale netværk.

Equinet

Equinet er et europæisk netværk af ligebehandlingsnævn og -ombud, som har som mål at udvikle samarbejdet mellem de forskellige ligebehandlingsombud og -nævn.

Equinet består af 41 organisationer fra 31 lande i Europa. Stadig flere lande og organisationer kommer til. Netværket har base i Bruxelles.

Ligebehandlingsnævnet blev optaget som medlem af Equinet i november 2009.

Netværket arbejder for at styrke den fælles indsats mod diskrimination på tværs af de europæiske lande. Formålet med netværket er at hjælpe nationale ligebehandlingsorganer med at opfylde deres rolle ved at etablere en platform for udveksling af juridisk ekspertise, håndhævelse af reglerne, udvikling af "best practice" og videreuddannelse indenfor området. Endelig fungerer netværket også som et ankerpunkt for dialogen med EU-institutionerne, herunder særligt Kommissionen. Netværket er i den forbindelse også sat i verden for at lægge pres på politikerne for at sikre de nødvendige ressourcer til bekæmpelsen af diskrimination.

Equinet arbejder for at fremme en ensartet implementering af EU's anti-diskriminations love og styrke beskyttelsen af ofre for diskrimination.

Det er af særlig interesse for Ligebehandlingsnævnet at følge den del af samarbejdet, der vedrører den juridiske fortolkning af direktiverne og udviklingen af "best practice". Ligebehandlingsnævnet er blevet en del af de arbejdsgrupper, der netop arbejder med dette område. Særlig relevant er det også for Ligebehandlingsnævnet at deltage i de forskellige former for juridiske uddannelsestilbud, der udbydes af Equinet.

Equinets hjemmeside

Nordisk Ombud

Ligebehandlingsnævnet er medlem af Nordisk Ombud, som er et samarbejde mellem de forskellige ligebehandlingsombud og ligestillingsorganer i Norden, der har det formål at styrke ligestillingen.

Medlemmerne af Nordisk Ombud er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Færøerne, Island og Åland.

Der afholdes årligt et møde, hvor medlemmerne udveksler erfaringer, temaer og tendenser i udviklingen indenfor området.

Sidst opdateret 30.04.2014