Publikationer fra Ligebehandlingsnævnet

Her kan du se alle de publikationer, som Ligebehandlingsnævnet udgiver. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ast@ast.dk

Pjecer

Pjece om nævnet "Bliver du forskelsbehandlet?"

I denne pjece kan du læse, hvilke sager Ligebehandlingsnævnet kan behandle samt hvordan du klager.

Udsendes i pdf

Kontakt sekretariatet på ast@ast.dk for papirudgave
 

Pjece om Ligebehandlingsnævnets sagsbehandling til klager

I denne pjece kan du læse, information som er særlig relevant for dig, når du klager til Ligebehandlingsnævnet.

Udsendes i pdf

Kontakt sekretariatet på ast@ast.dk for papirudgave


Pjece om Ligebehandlingsnævnets sagsbehandling til indklagede

I denne pjece kan du læse information om Ligebehandlingsnævnets behandling af en sag hvor du er indklagede.

Udsendes i pdf

Kontakt sekretariatet på ast@ast.dk for papirudgave

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve

Frekvens: udsendes månedsvis, omkring den 15. i måneden
Udsendes som e-mail

Tilmeld dig nyheder fra Ligebehandlingsnævnet

Årsberetninger

 • Årsberetning 2011

 • August 2012
 • Udsendes i papir og pdf
 • Kontakt sekretariatet på ast@ast.dk for papirudgave
 • Årsberetning 2010

 • August 2011
 • Udsendes i papir og pdf
 • Kontakt sekretariatet på ast@ast.dk for papirudgave
 • Årsberetning 2009

 • August 2010
 • Udsendes i papir og pdf
 • Kontakt sekretariatet på ast@ast.dk for papirudgave

Sidst opdateret 12.12.2017