Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2014

Ligebehandlingsnævnet har i august truffet afgørelse i 25 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 13. august om køn, etnisk oprindelse og alder

Virksomhed søgte efter kvinde i en bestemt alder

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en virksomhed, der formidler borgerligt personstyret assistance (BPA), søgte efter en kvinde i en vis alder til en stilling. Socialministeriet har givet dispensation til, at det i stillingsopslag er tilladt at søge efter BPA-hjælpere med en bestemt alder eller et bestemt køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Virksomhed søgte efter kvinde i en bestemt alder (j. nr. 2014-6810-18187)

Diskotek gav rabat til kvindelige medlemmer

Et diskotek havde en medlemsklub, der gav rabat på entréprisen. Da klager mødte op på diskoteket, fik han at vide, at man ikke længere kunne have medlemskab som mand. Diskoteket gjorde gældende, at der er cirka lige mange mænd og kvinder i databasen, og at eneste optagelseskrav er, at man er over 18 år.

Da sagen kun kunne afgøres ved parts- og vidneforklaringer, kunne nævnet ikke behandle sagen.

Diskotek gav rabat til kvindelige medlemmer (j. nr. 2013-6811-61286)

Klager var ikke klageberettiget uden billet til fodboldkamp

En mand havde klaget over, at en række fodboldtilhængere med udenlandsk klingende navne fik besked om, at deres billetter til Champions League kampe ville blive annulleret af sikkerhedsmæssige årsager.

Nævnet fandt, at klager ikke var klageberettiget, da han ikke havde købt billetter til de pågældende kampe.

Klagen blev derfor afvist.

Klager var ikke klageberettiget uden billet til fodboldkamp (j. nr. 2013-6811-34003)

Fodboldtilhængere blev diskrimineret

Det var i strid med loven om etnisk ligebehandling, at nogle fodboldtilhængere med udenlandsk klingende navne fik besked om, at deres billetter til Champions League ville blive annulleret af sikkerhedsmæssige årsager.  Billetterne var købt til fodboldklubbens hjemmebanekampe, og pladserne var placeret i hjemmeholdets publikumsafsnit på stadion. Baggrunden for beskeden om annullering var bekymring for, at billetkøberne med de udenlandsk klingende navne ville vise sig at være udebanefans, hvilket kunne udgøre en sikkerhedsrisiko.

Nævnet fandt, at klagerne reelt blev afvist på grund af deres navne og dermed indirekte deres etniske oprindelse. Det var objektivt begrundet i et sagligt formål at sikre, at personer, der havde købt billetter til hjemmeholdets publikumsafsnit, ikke var tilhængere af udeholdet.

Ét medlem fandt, at det var forståeligt, at klager havde følt sig krænket, men at annulleringen af billetter af sikkerhedsmæssige hensyn ikke gik ud over, hvad der var rimeligt og proportionalt.

To medlemmer fandt, at de anvendte midler til at sikre sikkerheden ikke var hensigtsmæssige, og at der derfor var tale om indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Klager fik derfor medhold.

Fodboldtilhængere blev diskrimineret (j. nr. 2013-6811-32986)

Fodboldtilhængere blev diskrimineret (j. nr. 2013-6811-32989)

Fodboldtilhængere blev diskrimineret (j. nr. 2013-6811-32995)

Fodboldtilhængere blev diskrimineret (j. nr. 2013-6811-34495)

Fodboldtilhængere blev diskrimineret (j. nr. 2013-6811-35189)

Fodboldtilhængere blev diskrimineret (j. nr. 2013-6811-35203)

Fodboldtilhængere blev diskrimineret (j. nr. 2013-6811-36120)

Møde den 20. august om køn, etnisk oprindelse og alder

Restaurant søgte efter unge piger

Det var i strid med ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, at en restaurant i et stillingsopslag søgte efter piger på omkring 16 år.

Klager fik derfor medhold.

Restaurant søgte efter unge piger (j. nr. 2014-6810-17278)

Virksomhed søgte efter medarbejdere i specifik aldersgruppe

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en byggevirksomhed søgte medarbejdere på 30-45 år.

Klager fik derfor medhold, men ingen godtgørelse, da han ikke havde søgt stillingen.

Virksomhed søgte efter medarbejdere i specifik aldersgruppe (j. nr. 2014-6810-20778)

Gravid kvinde afskediget under prøveperiode

En gravid kvinde blev afskediget i prøveperioden, efter at hun havde meddelt arbejdsgiveren, at hun var gravid. Arbejdsgiveren havde ikke dokumenteret, at de forud for afskedigelsen havde tilkendegivet overfor kvinden, at hun ikke varetog stillingen på tilfredsstillende måde. Der var ikke i øvrigt oplysninger, der underbyggede, at kvinden ikke havde den nødvendige erfaring eller evner til at varetage stillingen på tilfredsstillende måde. Arbejdsgiveren havde derfor ikke godtgjort, at afskedigelsen af kvinden ikke helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 145.000 kr., svarende til seks måneders løn.

Gravid kvinde afskediget under prøveperiode (j. nr. 2013-6810-55390)

Fitnesscenter tillod kun adgang for kvinder

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at et fitnesscenter kun tillod adgang for kvinder. Nævnet fandt, at hensynene til blufærdighed og tilrettelæggelse af sportslige aktiviteter var et legitimt mål, der ikke gik ud over, hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt.

Klager fik derfor ikke medhold.

Fitnesscenter tillod kun adgang for kvinder (j. nr. 2014-6811-21598)

Mænd af afrikansk oprindelse afvist på natklub

En mand af algerisk oprindelse blev sammen med sin etnisk somaliske ven afvist i døren til en natklub. Deres etnisk danske ven blev lukket ind. Natklubbens dørmand mente, at klager tidligere havde lavet ballade på natklubben og derfor blev afvist.

Nævnet fandt, at grunden til, at klager blev afvist, kun kunne afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Mænd af afrikansk oprindelse afvist på natklub (j. nr. 2013-6811-44897)

Mand af udenlandsk herkomst afvist på diskotek

En mand af udenlandsk herkomst blev afvist i døren på et diskotek, fordi han ikke havde sit sundhedskort med. Manden prøvede senere at komme ind på baren ved at vise sit pas. Han blev afvist igen, og der opstod tumult mellem ham og dørmanden. Diskoteket benægtede, at afvisningen skyldtes klagers etnicitet, og fremhævede, at det i stedet var mandens attitude, der var årsagen.

Da der var uklarhed omkring hændelsesforløbet, kunne sagen kun afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Mand af udenlandsk herkomst afvist på diskotek (j. nr. 2013-6811-51208)

Swingerklub havde forskellige priser for mænd og kvinder

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige priser for mænd og kvinder.

Klager fik derfor medhold.

Swingerklub havde forskellige priser for mænd og kvinder (j. nr. 2013-6811-49385)

Møde den 27. august om køn, etnisk oprindelse og handicap

Stewardesse sagde op efter mundtlig advarsel

En stewardesse blev afskediget, efter hun havde fået en sen abort. Hun fik efterfølgende en mundtlig advarsel på grund af at højt sygefravær, der ifølge hende selv skyldtes graviditeten. Hun sagde selv op kort efter. Grunden til opsigelsen var, at hun dermed var sikret et afgangsvederlag på 12 måneders løn. Nævnet fandt derfor, at der ikke var grundlag for at tage hendes klage til følge.

Klager fik derfor ikke medhold.

Stewardesse sagde op efter mundtlig advarsel (j. nr. 2013-6810-13952)

Kommune kommunikerede kun med barnets mor

Klagen omhandlede, hvorvidt det var i strid med ligestillingsloven, at en kommune i forbindelse med opskrivning til institutionsplads og indskrivning i skole kun kontaktede barnets mor.

Når det gælder opskrivning til institutionsplads, vælger familien selv, hvem der er førstebetaler, og dermed hvilken af forældrene kommunen skal korrespondere med. Klager fik derfor ikke medhold i denne del af klagen.

I forbindelse med sidste års skoleindskrivning korresponderede kommunen kun med moderen i de tilfælde, hvor forældrene boede sammen og havde fælles forældremyndighed. Dette er direkte i strid med ligestillingsloven.

Klager fik derfor medhold i denne del af klagen.

Kommune kommunikerede kun med barnets mor (j. nr. 2014-6811-12012)

Massageklinik søgte efter kvindelige medarbejdere

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en massageklinik søgte efter kvindelige massører i en jobannonce. Massageklinikken ændrede efterfølgende annoncens ordlyd.

Klager fik derfor medhold.

Massageklinik søgte efter kvindelige medarbejdere (j. nr. 2014-6810-24456)

Handicappet SOSU-assistent indgik forlig

En SOSU-assistent med slidgigt var sygemeldt i en længere periode. Kommunen fandt ikke, at omplacering var mulig, og hun blev derfor afskediget. Klager klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af handicap. Da der imidlertid var indgået forlig i sagen, kunne nævnet ikke behandle klagen.

Handicappet SOSU-assistent indgik forlig (j. nr. 2013-6810-44514)

Bar havde kvote for antal af indvandrere

Det var i strid med lov om etnisk ligebehandling, at klager ikke kunne bestille bord på en bar til nytårsaften med henvisning til, at baren havde en kvote for antallet af indvandrere.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kr.

Bar havde kvote for antal af indvandrere (j. nr. 2014-6811-00019)

Bar gav billigere entrépris til gæster i stiletter

Det var i strid med ligestillingsloven, at en bar havde billigere entrépriser til alle, der mødte op i stiletter.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

Bar gav billigere entrépris til gæster i stiletter (j. nr. 2014-6811-13836)

Bar gav gratis alkohol til alle i dametøj

Det var i strid med ligestillingsloven, at en bar tilbød fri bar til alle gæster i dametøj.

Klager fik derfor medhold.

Bar gav gratis alkohol til alle i dametøj (j. nr. 2014-6811-02705)

Afslag på jobsamtale med henvisning til alder

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en kvinde fik afslag på sin ansøgning fordi virksomheden søgte efter medarbejdere under 25 år.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Afslag på jobsamtale med henvisning til alder (J. nr. 2014-6810-19852)

Sidst opdateret 09.01.2015