Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyhedsbreve » Nyhedsbreve 2014 » Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2014

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2014

Ligebehandlingsnævnet har i november truffet afgørelse i 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 12. november 2014 om køn og alder

Organisation foretrak mand til stilling
Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en international organisation skrev i et jobopslag, at det var en fordel, hvis ansøgeren var en mand. Klageren havde ikke søgt stillingen, og fik derfor ingen godtgørelse.

Organisation foretrak mand til stilling (J. nr. 2014-6810-16446)

Sygeplejerske afskediget på grund af graviditetsbetinget fravær

En gravid sygeplejerske blev afskediget med henvisning til hendes høje sygefravær. En del af fraværet hang sammen med graviditeten. Nævnet fandt, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af sygeplejersken ikke var begrundet i hendes graviditet.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 170.000 kr., svarende til seks måneders løn.

Sygeplejerske afskediget på grund af graviditetsbetinget fravær (J. nr. 2014-6810-14030)

Energidrikreklame var ikke i strid med loven

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at en energidrikreklame havde et billede af en afklædt kvinde. Nævnet fandt, at reklamen ikke var kønschikanerende på en måde, så det var i strid med loven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Energidrikreklame var ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6811-42329)

Bankreklame var ikke i strid med loven

En reklame for en bank, var ikke i strid med ligestillingsloven. I reklamen fik en kvinde en taske i hovedet under udsalg i en tøjbutik. Klager mente, at reklamen var nedsættende for kvinder. Nævnet fandt, at reklamen ikke var udtryk for chikane i relation til ligestillingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Bankreklame var ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6811-25579)

Sekretær afskediget under graviditet

En sekretær hos et revisionsfirma blev afskediget, mens hun var sygemeldt på grund af sin graviditet. Arbejdsgiveren stod over for en stor nedskæringsrunde. Indklagede anførte, at klager blev afskediget efter en grundig vurdering af hendes og hendes kollegaer. Indklagede fremlagde imidlertid ikke beviser for de kriterier, de havde lagt vægt på ved afskedigelsen.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 170.000 kr., svarende til seks måneders løn.

Sekretær afskediget under graviditet (J. nr. 2013-6810-42130)

Lærere blev afskediget på grund af faldende elevtal

En 56-årig efterskolelærer blev afskediget på grund af faldende elevtal. To andre lærere på henholdsvis 49 og 59 år blev afskediget samtidig med klager. Klagen angik ikke skolens økonomiske problemer, men i stedet de kriterier som afskedigelsen skete ud fra. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at afskedigelsen af klager var begrundet i aldersdiskrimination.

Klager fik derfor ikke medhold.

Lærere blev afskediget på grund af faldende elevtal (J. nr. 2013-6810-37643)

Mand i shorts nægtet adgang til bar

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at en mand blev nægtet adgang til en bar fordi han havde shorts på. Nævnet vurderede, at kravene til mænds og kvinders påklædning godt må være forskellige, så længe det ikke udelukker, at det ene køn kan få adgang til baren.

Klager fik derfor ikke medhold.

Mand i shorts nægtet adgang til bar (J. nr. 2014-6811-31906)

Møde den 19. november 2014 om køn og handicap

Gravid telemarketingmedarbejder blev ikke fastansat

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en gravid telemarketingmedarbejder ikke blev fastansat efter sin prøveperiode. I prøveperioden havde klager haft graviditetsbetinget fravær. Sygefraværet førte til et møde med salgschefen, hvor medarbejderen fortalte om graviditeten, hvorefter hun fik besked om, at hun ikke ville blive fastansat. Nævnet fandt, at den tidsmæssige sammenhæng mellem oplysningen om graviditeten og meddelelsen om den manglende forlængelse gav anledning til at formode, at medarbejderen havde været udsat for forskelsbehandling på grund af graviditet.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Gravid telemarketingmedarbejder blev ikke fastansat (J. nr. 2014-6810-13846)

Kvinde fik handicap under fødsel og blev herefter afskediget

En socialpædagog fik en række følgeskader efter en fødsel, herunder stomi. Det medførte, at hun var sygemeldt i en længere periode efter hun kom tilbage fra orlov. Socialpædagogen blev efterfølgende afskediget. Bo- og servicestedet, hvor socialpædagogen arbejdede, gav hende mulighed for, at hvile i arbejdstiden, og tilbød samtidig en gradvis genoptagelse af arbejdet. Nævnet fandt, at klager havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, men at arbejdspladsen havde tilbudt klager de nødvendige hensigtsmæssige foranstaltninger, for at hun kunne vende tilbage til arbejdet.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kvinde fik handicap under fødsel og blev herefter afskediget (J. nr. 2013-6810-27304)

Kørelærer med handicap fik ikke fornyet sin licens 

En kørelærer blev i 2009 ramt af en hjerneblødning. Efter tre år kunne han vende tilbage til arbejdsmarkedet på deltid og fik arbejde som teorilærer. Hjerneblødningen medførte, at kørelæreren ikke kunne forestå praktisk køreundervisning. Det fremgår af færdselsloven, at fornyelse af kørelærergodkendelsen kræver et aktuelt kendskab til den praktiske køreundervisning. Nævnet fandt, at det ikke var i strid med loven, at kørelæreren ikke fik fornyet sin kørelærergodkendelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kørelærer med handicap fik ikke fornyet sin licens (J. nr. 2014-6810-38366)

TV-Station søgte efter handicappede reportere

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en TV-station søgte efter en medarbejder med handicap til dækning af de Paralympiske Lege i 2016. Der må som hovedregel ved jobannoncer ikke angives, at der til ansættelse søges eller fortrækkes en person med handicap. Beslutningen om at fravige hovedreglen, kan i særlige tilfælde træffes af vedkommende minister eller efter indhentet udtalelse fra beskæftigelsesministeren. Nævnet lagde til grund, at indklagede ikke havde anvendt muligheden for at søge om dispensation. Nævnet vurderede herefter, at indklagede havde handlet i strid med loven.

Klager fik derfor medhold.

TV-Station søgte efter handicappede reportere (J. nr. 2014-6810-32522)

Handicappet ansøger fik afslag på jobansøgning 

En socialrådgiver med medfødte forandringer i alle ekstremiteter søgte en stilling med henvisning til bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv. Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at tage stilling til, om der er sket overtrædelser af disse regler. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hans handicap var blevet tillagt betydning i forbindelse med, at han ikke kom i betragtning til stillingen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Handicappet ansøger fik afslag på job (J. nr. 2014-6810-27161) (I)

Handicappet ansøger fik afslag på job (J. nr. 2014-6810-30819) (II)

Handicappet ansøger fik afslag på job (J. nr. 2014-6810-27166) (III)

Handicappet ansøger fik afslag på job (J. nr. 2014-6810-27170) (IV)

Sidst opdateret 30.01.2015